Přátelé nohejbalu Pískovna Stříbro a TJ Baník Stříbro za finanční podpory města Stříbra srdečně zvou zájemce na 16. ročník nohejbalového turnaje o putovní pohár, který se letos uskuteční ve Stříbře na stadionu Baníku 12. července od 9.00 hodin.

„Turnaj je otevřený pro všechny zájemce. Přihlásit se může družstvo, které uhradí při prezenci startovné 150 korun. Tři hráči na hřišti a max. dva na střídání. Hraje se podle pravidel Českého nohejbalového svazu na tři dopady," vyjmenoval základní pravidla organizační pracovník turnaje Miroslav Klauber.

Prezence je od 8.30 – 8.45 hodin, první smeče padnou v 9.00 hodin.

Přihlásit se mohou případní zájemci telefonicky, či zasláním sms (MT: 728 067 042), nebo e-mail:
/klauber@elcoplus.cz.