– Sportovci Tělovýchovné jednoty Hraničář Částkov reagují na záměr Obce Částkov o prodeji garáže, kterou užívají. Prostřednictvím Deníku se snaží „oslovit" vedení obce a veřejnost seznámit s touto kauzou.
Nesouhlasíme s prodejem garáže, která se nachází v Maršových Chodech na parcele 37/2. Objekt byl vybudován v 80. letech v akci Z, kde se na stavbě podíleli občané Maršových Chodů a sportovci tamní tělovýchovné jednoty. Stavba byla financována z prostředků ČSTV a bylo zde odpracováno velké množství brigádnických hodin. Na veřejném zasedání 16. dubna byla vzata na vědomí žádost firmy pana Joseleviče o odprodeji garáže do jeho vlastnictví, firma v přímém sousedství provozuje autolakovnu.
Především si myslíme, že tento krok od zastupitelstva je nemorální, když sportovci a občané si tuto garáž postavili v akci Z a v současné době, kdy je využívána sportovci, se ji zastupitelstvo rozhodlo prodat.


Před jedenadvaceti dny jsme debatovali na společné schůzce se zastupitelstvem obce Částkov o spolupráci a problematice činnosti TJ Hraničář Částkov. Jedním z bodů byla debata o prodeji námi využívané garáže. Snažili jsme se podat rozumné vysvětlení a přesvědčit vedení obce, aby od tohoto záměru ustoupilo. Aniž by tuto záležitost s námi dále prokonzultovalo a navrhlo nám další kroky, odsouhlasilo na veřejném zasedání záměr o prodeji garáže. Při případném prodeji nám bylo navrženo, že nám ve sportovním areálu postaví obec novou adekvátní garáž. Od samého začátku jednání jsme tvrdili, že v areálu není na novou garáž místo. Na navrženém místě je plánováno zbudovat dětské hřiště. Podle našeho názoru a názoru majitele sousedícího pozemku není vhodné v areálu postavit takovou stavbu. Několik let usilujeme o oplocení areálu, které by se muselo s touto stavbou také postavit.


Prozatím jsme často slyšeli, že nejsou peníze. Tyto dosti důležité otázky nejsou vyřešené a přesto se obec rozhodla garáž, kterou využíváme z důvodu sportovní činnosti, prodat. Garáž chceme zachovat pro účely sportovního klubu, zejména parkování traktoru, sekačky, čerpadla, rozstřikovadla na stříkání hřiště, skladu na vybavení tenisového kurtu a další vybavení potřebné pro provoz areálu. Z důvodu bezpečnosti uvažujeme o nákupu dvou přenosných hliníkových tréninkových branek, které jsou finančně náročné a na zimní období je zde také chceme uschovat. Dále se tam skladují lavičky a židle, které patří obci a slouží sportovcům. Do budoucna je tam záměr opět založit mládežnický oddíl. Představu máme takovou, že ve spolupráci s okolními obcemi chceme založit a sloučit dorostenecké mužstvo, aby se mohla postupně realizovat generační obměna hráčů. K prosazení této myšlenky by bylo vhodné hráče v dorosteneckém věku dopravovat na utkání nějakým menším autobusem. Ať už obecním nebo nějakým soukromým, ale chceme aby tato garáž sloužila i k parkování tohoto minibusu.


My považujeme TJ Hraničář Částkov za velmi činný oddíl. Hlavní náplní oddílu je fotbal, kde jsou dvě mužstva. Mužstvo A, hrající okresní přebor, mužstvo B hrající okresní soutěž a stolní tenis, kde jsou opět mužstva A a B. Údržbou a provozem tenisového kurtu podporujeme rekreační sporty jako je tenis a nohejbal. Od roku 2006 TJ Hraničář pořádá Bike maraton a jeho zásluhou jsme přilákali do areálu další veřejnost nejen z Tachovska. Kromě sportovních akcí se v areálu koná mnoho kulturních akcí. Dále se musíme zmínit o údržbě areálu, který patří obci a sportovci ho udržují ve svém volném čase a hlavně bezplatně. Je sice pravda, že mi ho využíváme, ale hlavně se o tento obecní majetek staráme. V posledních letech bylo také odpracováno mnoho brigádnických hodin pro obec a nejen v Maršových Chodech.


Do dnešního dne nám nikdo ještě rozumně nevysvětlil proč se garáž prodává, když nám slouží k naší činnosti a nikomu tam nepřekážíme. Navíc na stavbu nové garáže by asi obec musela nějaké peníze přidat, tak ať upustí od tohoto záměru a přebytečné peníze využije na důležitější opravy a námi potřebné výstavby ve sportovním areálu.
Za vedení Tělovýchovné jednoty Hraničář Částkov členové výboru a jeho předseda Milan Maczko.