Sportovní sdružení Tachovska (SST), každoročně vyhlašuje nejúspěšnější jednotlivce, kolektivy a trenéry za uplynulý rok. Předání ocenění úspěšným sportovcům pak bývá společenskou událostí, na které se organizačně nebo finančně podílí také městské a obecní úřady z našeho okresu. Po letošní výborné spolupráci s MÚ a MKS v Tachově se vyhlášení výsledků dalšího ročníku ankety uskuteční ve spolupráci s MÚ a MKS ve Stříbře.

Vyhlášení za rok 2015 se koná v režii produkční a marketingové společnosti SPORT ACTION s.r.o. Vydavatelství Vltava – Labe – Press, a.s. prostřednictvím Tachovského deníku bude zajišťovat propagaci této akce. Osloví vás, čtenáře, abyste sami navrhli sportovce, kolektivy a trenéry, kteří v roce 2015 dosáhli výborných výsledků a kteří by si ocenění zasloužili. Tachovský deník pro vás také připraví anketu, ve které si z nominovaných budete moci vybrat jednoho favorita.

Agentura SPORT ACTION s.r.o. pak organizuje slavnostní večer, včetně moderátorů a kulturního programu. Dodá také poháry pro oceněné sportovce, trenéry a kolektivy. O spolupráci a pomoc budou také opět požádána města a obce našeho okresu.
Stejně jako v minulém roce i letos mohou být nominováni sportovci, kteří působí v jakémkoliv sportovním klubu, tedy i mimo SST. Takže šanci opět dostávají i střelci, motoristé a zástupci dalších sportů. Jedinou, avšak důležitou podmínkou k nominaci je to, aby navrhovaný jedinec byl členem sportovního klubu působícího na území okresu Tachov, případně v takovém klubu hostuje. Příklad – nelze tedy navrhnout reprezentanta s výbornými výsledky, který má sice bydliště ve Stříbře, ale závodí za klub v Praze nebo dokonce v zahraničí. Naopak, sportovec trvale žijící v Plzni, který dosáhne sportovního úspěchu v klubu z Tachovska, může být nominován. Navržení sportovci by měli dosáhnout medailového výsledku v rámci kraje, umístění do pátého místa v republikových soutěžích, případně umístění do desátého místa na mistrovství České republiky. Vítané jsou samozřejmě výsledky v evropském či světovém měřítku.

Vyhodnocení jednotlivců bude vyhlášeno v kategoriích mládeže, dospělých a trenérů. Ocenění převezme deset jednotlivců z řad mládeže, deset trenérů a pět dospělých nad 18 let. V kategorii dospělých bude vyhodnocen i jeden senior nad 50 let. Kolektivů komise vybere po pěti mezi mládeží a mezi dospělými. Čtenáři Tachovského deníku pak svými hlasy určí největší sportovní hvězdu okresu Tachov.

A ještě důležité upozornění – v kategorii jednotlivců nebudou vyhodnocováni sportovci z kolektivních sportů.
Slavnostní večer s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců se uskuteční ve středu 3. února 2016 v 18.00 hodin v Kulturním domě ve Stříbře.

Pokud znáte vhodného kandidáta na ocenění, zašlete vyplněný formulář, uveřejněný na této stránce, na adresu: VV SST, Pobřežní 1656, sportovní hala, 347 01 Tachov.

Také můžete formulář vhodit do schránky SST na sportovní hale v Tachově. Poslední možností je zaslat e-mail s požadovanými údaji na adresu /sst@sporttachov.cz/. Posledním dnem pro přijetí nominací je pondělí 4. ledna 2016. Na později zaslané nebo odevzdané nominace nebude brán zřetel, proto s návrhem svých favoritů neváhejte.

Miloslav Kohút