Na Městském stadionu v Tachově se v uplynulých dnech uskutečnil druhý ročník veteránského sedmiboje s názvem „VETAS".
Sešlo se na něm několik desítek závodníků včetně žen a dětí. Mezi disciplínami mužského sedmiboje byl běh na 100 metrů překážek, běh na 200 metrů, hod granátem, skok do výšky, skok daleký, vrh koulí a 800 metrů. Ženy a děti ve vložených disciplínách vrhaly koulí, děti běhaly 60 metrů, skákaly do dálky, házely míčkem a běžely běh radosti na 400 metrů. Nejmladšímu účastníkovi byli tři roky a nejstaršímu je bezmála 70 let. Akci moderoval Jiří Fiala.

Z výsledků zaujal výkon v hodu granátem. Jaroslav Kop hodem 59,20 m získal 1020 bodů. V soutěži žen zvítězila v kouli Petra Rousová výkonem 10,44 m. Celkovým vítězem VETAS 15 se stal Martin Minich 4569 b., druhý skončil Jaroslav Kop 4248b.,třetí byl Luboš Kasl 4193 bodů. Nejlepší výkon, 4938 bodů, patřil Josefu Rousovi, který dosáhl 4938 bodu. Pořadatel závodů startoval mimo soutěž. Putovní pohár „Sportovní rodina" získala rodina Rousova.

V rámci akce prezentoval Hospic Sv. Jiří vznikající pobočku v Tachově a na závěr se křtila kniha s názvem „Seniorské elegie", kterou napsal prezident akce Karel Johana. Hlavním mottem knížečky je hláška „Sportem k endoprotéze" a „Staroba není choroba". Hospic Sv. Jiří nad touto knihou převzal patronát. Kmotrou knihy se stala ředitelka hospice Sv. Jiří Alena Votavová a organizátor závodu Josef Rous jr. Knihu si můžete objednat na stránkách http://kareljohana.cz/. Podpoříte tím i vznik mobilního hospice, protože 20 korun z každé knihy půjde na konto hospice na Tachovsku.

„Výtěžek z prezentace hospice na sportovní akci Vetas byl 1750 korun. Velice děkujeme všem zúčastněným za jejich dary. Zvláště pak za pozvání, skvělou organizaci a zejména dary generálnímu prezidentovi akce Karlovi Johanovi a generálnímu tajemníkovi Josefovi Rousovi jr. Vážíme si vaší podpory vznikajícímu mobilnímu hospici pro tachovský region," řekla na adresu pořadatelů akce ředitelka hospice Alena Votavová.⋌