Hrát se bude ve sportovní hale v Tachově a přihlášky je možné podat elektronicky nebo telefonicky do 13. září, a to na e-mailovou adresu tjslavojtc@quick.cz, nebo na čísla 723 401 322, 606 448 079. Přihlásit se bude možné také ráno před turnajem. Samotná soutěž bude zahájena v 9 hodin ráno.

Hrát se bude nejprve ve skupinách a poté vyřazovacím způsobem. Pro nejlepší tři hráče jsou připraveny finanční odměny, další účastníci obdrží věcné ceny.

Vítězové dosavadních devíti ročníků: 2009 Martin Vaňous, 2010 František Pitra, 2011 Petr Blažek, 2012 Jaroslav Hrčka, 2013 Jaroslav Hrčka, 2014 Daniel Mareš, 2015 Roman Belopotočan, 2016 Jaroslav Hrčka, 2017 Jaroslav Hrčka.