Prvním závodem je běh do vrchu (2,1 km) s hromadným startem. Poté je výběh sjezdovky pod Vysokou intervalovým způsobem. Na závěr běžce čeká výběh schodů rozhledny také intervalově.

Běh do vrchu
Start: 10.30 hodin na začátku cyklostezky na konci Pobřežní ulice (pod sjezdovkou), 484 m. n. m.
Cíl: u rozhledny na Vysoké, 560 m. n. m.
Délka: 2,1 km, převýšení 76 m.

Intervalový výběh
Start: 11.00 hodin u začátku vleku sjezdovky, 488 m. n. m.
Cíl: u rozhledny na Vysoké, 560 m.n.m.
Délka: 660 m, převýšení 72 m.
Závodníci startují jednotlivě, v pořadí dle startovních čísel v třiceti sekundových intervalech.

Výběh schodů
Start: 11.30 hodin před vchodem na rozhlednu.Délka: 144 schodů, převýšení: 25,2 m.Závodníci startují v pořadí dle startovních čísel v třiceti sekundových intervalech.

Závody dětí
Start: 12.30 hodin u rozhledny na Vysoké.
Délka: 155 m – 1310 m, převýšení: 8 m – 11 m - 22 m.
Štafety – tři běžci, každý běží jeden úsek. Pohlaví ani věk neomezeny. Start společný s hlavním závodem.

Zájemci o start se mohou registrovat on-line na stránkách www.rozhlednyvpohybu.cz, nebo v den závodu v závodní kanceláři. Závodní kancelář bude otevřena od 9.00 hodin na Střelnici Rychta. Startovné činí 70 Kč pro děti a 100 korun pro dospělé.

S přispěním Romana Sladkého