Prezence účastníků je v ZŠ Zárečná od 8:30 do 9:15 hodin. Zahájení závodů je připraveno na 9:30 hodin, předpokládaný konec bude ve 13:30 hodin. Přihlášené soutěžní týmy budou v tělocvičnách uvedené školy absolvovat pět disciplín, a to trojskok, sed-leh, hod medicinbalem, přeskok přes švihadlo a dribling.

Soutěž je vypsána pro pět věkových kategorií, pro děti od ročníku narození 2002 a mladší, druhou částí soutěžního týmu, respektive dvojice, je rodič dítěte, či jiný příbuzný. V šesté kategorii pak budou startovat dvojice bez věkového omezení a také v této kategorii nebude povinná příbuzenská vazba.

Další informace o sobotním šestém ročníku Rodinného pětiboje je možné získat na webových stránkách školy, či na telefonních číslech 731 159 474, případně 374 732 118.