"Důvodem zásahu byl zkratovaný zámek výtahu. Následkem toho došlo k zadýmení domu," uvedl Jaroslav Šebek, velitel zásahu.
"Když jsem spatřil kouř z výtahu, okamžitě jsem běžel vypnout elektřinu," řekl Deníku jeden z nájemníků domu.
Zásahu profesionálů nebylo potřeba. Hasiči prostory pouze odvětrali a zajímali se, co zkrat zámku způsobilo.