„V podstatě ale nedošlo k žádné škodě. Oheň se nám podařilo zdolat ještě před příjezdem hasičů z Mariánek,“ uvedl na místě zasahující velitel dobrovolníků Václav Zimák s tím, že příčina vzniku požáru není známa, ale mohlo dojít zahoření od nedopalku nebo i k samovznícení.

Zdroj: ČHMÚ

Protože je veliké sucho, hrozí vznik požárů a meteorologové vydali výstrahu, která platí i pro plzeňský kraj. „V důsledku přetrvávajícího slunečného a suchého počasí s nedostatkem srážek postupně narůstá nebezpečí vzniku požárů. Přechodně výraznější nárůst nebezpečí vzniku a šíření požárů očekáváme ve spojitosti s čerstvým jihovýchodním větrem, který bude vát v úterý,“ uvádí meteorologové a dodávají, že v důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod.

V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

V Krasíkově vyháněli kůzlata na pastvu
PODÍVEJTE SE: V Krasíkově vyháněli kůzlata na pastvu