Poplach byl vyhlášen dvě minuty před čtvrtou hodinou. „Hasiči vyjížděli k požáru suchého travního porostu, který hořel na ploše 300 krát 150 metrů,“ upřesnila mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Pavla Jakoubková.

Kromě profesionálních hasičů z tachovské stanice zasahovali na místě borští dobrovolní hasiči. „Tráva hořela za rybárnou, směrem z Boru na Vysočany. Byli jsme tam asi půl hodiny,“ uvedl velitel borských hasičů Vladimír Křižka.

Příčina požáru trávy u Boru je zatím v šetření. „Všechny zásahy se zatím obešly beze škody. Často se ale jedná o případy, které vznikají z nedbalosti. Požár suché trávy může způsobit odhozený nedopalek cigarety nebo neuhašené ohniště po pálení opadu na zahrádce,“ uvedla Jakoubková.

Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. „V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 tisíc korun, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 tisíc korun,“ připomněla mluvčí.

Podle zmíněného zákona je povinnost učinit při spalování hořlavých látek na volném prostranství opatření proti vzniku a šíření požáru. Osoby, které s tím mají co do činění by měly zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole. „Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství, například listí nebo shrabané trávy na zahrádce, je vhodné předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje na číslo 950 330 110,“ uvedla Jakoubková. Hlášení je možné provést také přes internetové stránky HZS Plzeňského kraje s tím, že při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu a přijatá protipožární opatření.

Hasiči rovněž doporučují dodržovat pravidla pro pálení biologického odpadu. Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávat, ohniště důkladně ohraničit, oddělit od okolí, mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky. Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívat vysoce hořlavé látky. Oheň po celou dobu pozorně hlídat, aby se nevymkl kontrole. Nezapomenout ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem. Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let. Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.

Podle zákona o ovzduší je možné v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. „Pokud se oheň vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody,“ dodala mluvčí hasičů.