My vám dnes nabízíme procházku, která je vhodná na jedno odpoledne, či dopoledne, údolím na severním břehu Mže. Automobil můžete nechat zaparkovaný v osadě Vížka, odkud se vydáte po červené turistické značce strmým klesáním podél lesa. Po několika minutách vás cesta dovede do chatařské osady Vížka, míjet budete respekt budící skálu, u které odbočíte vpravo.

Upravenou cestou mezi chatami se vydáte dál, po levé ruce bude řeka Mže a na protějším břehu další skály a železniční trať. Už cesta kolem chat je zážitkem, můžete obdivovat, jak mají chataři svoje dřevěné domečky a jejich okolí upravené, s jakou láskou o ně pečují. Na konci osady pokračujete dál po cestě, vedoucí těsně nad řekou, proti proudu, do další chatové osady. Cesta je tak úzká, že potkají-li se tu dvě auta, jedno musí vycouvat, aby další mohlo projet. I chodec musí uhnout do lesa.

Další chatařská osada nabízí opět pohled na upravené chaty, posekané trávníky, malebná zákoutí Mže a na jejím konci pohled na druhý břeh na starou osadu Černý Mlýn. Červená značka zavede k úzkému průsmyku, kterým do Mže přitéká potůček, pramenící nedaleko u osady Svahy. Místo upravené jako studánka láká k napití, ostatně na větvičce najde kolemjdoucí hrníček, který může použít. A pak už stačí přeskočit potůček a čeká ta nejtěžší a nejzajímavější část vycházky - strmé stoupání přes kořeny jehličnanů na skalní ostroh, tyčící se nad Mží a nad Černým Mlýnem na protější straně. Podzim má své kouzlo nejen v barevnosti padajícího listí, o čemž je možné se cestou několikrát přesvědčit, ale také v tom, že je díky spadanému listí lépe vidět do krajiny. Částečně to působí i na tomto ostrohu, každopádně vylézt na tuto skálu je zážitek a hledět z ní také. Místo jako stvořené k rozjímání i ke kochání se. Ale samozřejmě s maximální opatrností.

A dál? Můžete pokračovat po červené směrem do Josefovy Huti, což už je kousek, nebo se vrátit stejnou cestou do Vížky.