Trasa povede po naučné stezce Historie sklářství v Českém lese, která nabízí vedle upomínek na hojně provozované sklářství v této lokalitě odbočky k rybníkům, tůním a zajímavým loukám. Délka nedělní vycházky je přibližně sedm kilometrů, předpokládaný konec v 16 hodin.

"Naučná stezka Historie sklářství v Českém lese je lemována řadou zajímavých artefaktů sklářského průmyslu, nás ovšem budou zajímat především zvířata – motýli na Staré Knížecí Huti, obojživelníci na bývalé Stoupě, potažmo ptáci na Huťském rybníce," uvedl v pozvánce za organizátorský tým Jiří Brabec.

Účastníkům vycházky organizátoři doporučují kvalitní obuv do terénu, repelent proti bodavému hmyzu, pití a svačinu.