Nacházejí se zde mohutné buky, které poskytují ptákům více možností k hnízdění nežli okolní lesy. Vyskytuje se zde např. holub doupňák, datel černý nebo sýc rousný.

Místo se nachází 5,4 km od obce Žďár na Tachovsku. K rezervaci vás dovede červené a zelené turistické značení. Zpátky je možné vrátit se okruhem po zelené značce.