Přibližně dvěstěletá lípa malolistá roste u rozvaliny mlýna po pravé straně silnice spojující Zadní Chodov a Chodský Újezd. Obvod kmene měří 450 cm a koruna stromu dosahuje do výšky 23 metrů. Lípa je chráněna od roku 1981 jako krajinná dominanta. Místo se nachází necelých deset kilometrů od Plané.