Okolím Huti vás provede cca 6,5 km dlouhá naučná stezka Historie sklářství s dvanácti zastávkami. Hlavním lákadlem této stezky jsou zbytky Arnoštovy leštírny, nedávno objevené jediné průmyslové leštírny skla u nás.