Hru už pošesté pořádá Svazek Domažlicko, který zve turisty na vybraná místa na západě Čech, zmiňme např. vavřinecké lípy na Veselé hoře, památný smrk na Karlově Huti, bývalou osadu Včelíny, Knížecí alej v Tachově, naučnou stezku Podkovák u Lesné a další a další místa. Jejich kompletní přehled je uveden na stránkách svazekdomazlicko.cz, kde je možné se zaregistrovat.

Ti, kteří se chtějí do soutěže zapojit, musí navštívit alespoň patnáct vybraných míst. Na nich pak budou umístěny QR kódy, které účastníci načtou svým chytrým telefonem. Po načtení patnácti kódů obdrží výherní e-mail jako potvrzení účasti a splnění pravidel. V některém z infocenter v Českém lesa pak e-mail předloží a získají absolventskou turistickou vizitku.