Nyní se mohou těšit na prohlídky interiéru s průvodcem, a to od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu, poslední startuje v 16 hodin.

Zámek pochází z konce první čtvrtiny 18. století a spolu s poplužním dvorem, zahradami a parkem tvoří barokní sídlo nadregionálního významu. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.