Stezka se věnuje lokalitě Sedmihoří, o níž se mnohé dozvíte na dvanácti informačních tabulích. Čeká vás exkurz do historie i současnosti, proniknete také do oblasti geologie.

Stezka vás seznámí například s lesním hospodářství v okolí, geologickými poměry Sedmihoří, s místní vegetací i zvířaty. Počtete si také o tom, jak byla založena tradice kamenického řemesla v kraji, najdete zbytky milířů, ve kterých se vyrábělo dřevěné uhlí a určitě vás zaujme i zastávka na nejjižnějším cípu hranice mezi okresy Domažlice a Tachov nazvaná U ručiček, která připomíná jistý spor a usmíření dvou zdejších sedláků.

Sedmihoří je nevelká, geologicky a geomorfologicky velmi výrazná a zajímavá jednotka, jedno z území s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Leží na rozhraní dvou základních geomorfologických subprovincií – Šumavy a Poberounské vrchoviny. Tvoří je věnec kopců otevřený na severovýchodě a obklopující vnitřní mísovitou kotlinu.