Tvoří ji zbytky stavení, které pochází pravděpodobně z první poloviny 13. století. Zřícenina je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka. Když půjdete dále po žluté, obejdete Vlčí horu a po 4,3 km se dostanete ke zřícenině hradu Třebel. Taktéž jde o památkově chráněný areál, kde se dodnes dochovaly i pozůstatky dalších hospodářských staveb, sklepů a hradního zdiva