Členům zastupitelstva v Cebivi tak k pátku 23. září zanikl mandát. Protože se noví kandidáti nenašli, řídí od soboty obec s 260 obyvateli dočasný správce vybraný ministerstvem vnitra. Funkcí je pověřen Kamil Beránek. Pro veřejnost bude správce k dispozici vždy ve středu od 10 do 12 hodin na obecním úřadě. V ostatních dnech jej bude možné zastihnout na telefonním čísle 705 869 517.

Zajišťovat bude jen to nejnutnější. Správce například nesmí zahájit investiční akce, obec pod jeho řízením nemůže podat ani žádosti o dotace. „S omezenými pravomocemi bude spravovat obec do doby, než vznikne nové zastupitelstvo v čele se starostou. Nevykonává ale například činnost státní správy. Jedná se o provizorium, které není dlouhodobě pro chod a rozvoj obce výhodné,“ sdělil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Protože obec není schopna personálně zajistit řádný výkon státní správy, bude některé další záležitosti vyřizovat pověřený úřad v Bezdružicích

Dočasný správce pozval obyvatele Cebivi k veřejnému setkání, které se uskuteční 7. října od 16 hodin v místním kulturním domě.