Více nám o festivalu řekl Petr Havlík ze spolupořádajícího občanského sdružení Borská Loreta.

Jaké zážitky jste v letošním roce připravili pro návštěvníky tohoto hudebního cyklu?

Letošní ročník je jubilejní, pátý, a nabízí opět svým posluchačům zaručenou kvalitu a zajímavé prostředí. Každý z festivalových koncertů se koná v jednom z kostelů borské farnosti. Pro zahajovací koncert byly letos vybrány Janovy pašije Georga Friedricha Händela a termín koncertu zvolen záměrně na Květnou neděli 17. dubna, tedy přesně na ten den, kdy zaznívají pašije v kostelích a tedy v den, pro něž Händel své dílo napsal.

Kdo Janovy pašije přednese?

Po loňském nadmíru úspěšném uvedení Haydnova oratoria Stvoření se opět vrací do Boru pražský Kühnův smíšený sbor a orchestr Ensemble 18+ se sólisty a dirigentem Markem Vorlíčkem. Dirigent Vorlíček je stálým hostem festivalu a pod jeho taktovkou zde zazněla mnohá oratorní díla české i světové hudební literatury, třeba Händelův Mesiáš, dále Dvořák a Charpentier: Te Deum, Rachmaninov: Nešpory. Festival v uplynulých pěti letech hostil také Plzeňskou filharmonii a řadu komorních ansámblů, sólistů i instrumentalistů, z nichž mnozí našli ke zdejšímu kraji vřelý vztah a rádi opět přijímají pozvání pro další ročníky.

Vytvořil si festival za svou čtyřletou historii stálou posluchačskou základnu? Jak jsou vůbec koncerty navštěvovány?

Podobný vřelý vztah jako u hudebníků ke zdejšímu kraji se již rodí i mezi posluchači, jejichž počet přesáhl v loňském roce 600, což při vzniku festivalu zřejmě neočekávali ani ti největší optimisté. Největší zásluhu na tomto malém „zázraku borské kultury“ má místní vikář Mons. Vladimír Born, který koncept festivalu nejen vymyslel, ale každoročně ho přivádí znovu v život.

Asi se ale neobejde bez pomocníků…

Mocným pomocníkem mu je občanské sdružení Borská Loreta a za svůj si již festival vzaly i jednotlivé obce.

Na co se mohou návštěvníci a posluchači těšit v letošním programu?

Dramaturgicky vychází letošní ročník z ověřeného schématu – tedy jeden oratorní koncert, výše zmíněné Janovy pašije, jeden sborový koncert, a to 2. června ve Stráži sbor Fontána z Mariánských Lázní a dalších šest komorních koncertů. Tradičním místem festivalového koncertu je kostel sv. Jiří v Přimdě, kde se 5. května představí soubor Kudrnatá kapusta. Nenechte se zmást názvem souboru, který je složen z vynikajících hudebníků a jakákoli podobnost se zeleninou je čistě náhodná. Pravidelným a vítaným hostem festivalu je katedrální varhaník Miroslav Pšenička, který zahraje 19. května v kostele sv. Petra a Pavla ve Skviříně. I přes velkou vzdálenost ze švýcarského Baselu potvrdil svou účast soubor Consolazione, který vystoupí 16. června v Mlýnci. Jubilejní ročník přináší 30. června v Damnově i naprostou novinku – mužský vokální kvintet Hlasoplet, ansámbl vokálních profesionálů, který si připravil řadu spirituálů a bude jistě žánrovým odlehčením festivalu. Dalším z „ověřených“ hostů festivalu je klatovské Kollegium pro duchovní hudbu, které se letos představí posluchačům 14. července v Bernarticích.

A co je připraveno pro závěrečný koncert festivalu?

Závěrečný koncert patří souboru Musica da chiesa, 28. července ve Starém Sedle. V souboru se snoubí hudebnost obou protagonistů s velkým množstvím starých, dnes již zapomenutých hudebních nástrojů, které posluchačům poutavě a vtipně představují a tak je tento prázdninový koncert vlastně také vizí do budoucna, pozvánkou také pro děti – příští posluchače festivalu. Nelze si než přát, aby letošní jubilejní pátý ročník proběhl opět k plné spokojenosti svých posluchačů i pořadatelů. Mimo prvního koncertu, který začíná již v 17 hodin, všechny ostatní začínají v 18 hodin.