František Nepil hru původně napsal jako rozhlasovou, po jejím úspěchu v Českém rozhlase ji přepracoval i pro divadelní scénu. Děj hříčky se odehrává v 9. století a hlavním hrdinou je kníže Bořivoj, což je skutečná historická postava. Hra je však apokryfem, takže se skutečnými dějinnými událostmi má jen málo společného. Vypráví fiktivní příběh o tom, jak kníže zbloudil na lovu a dostal se k jeskyni, kterou obývá poustevník Ivan. Stráví spolu noc, kdy se kníže od poustevníka doví mnohé o tom jaký je život a jaký je smysl vládnutí a na chvíli se dokonce rozhodne pro poustevnický život. Mezitím jeho syn (byl pro jistotu přejmenován z Vratislava na Vitislava) uteče z hradu s dívkou nalezencem chovanou z milosti na knížecím hradě, neboť se nechce vzdát neurozené milenky. Samozřejmě, že druhý den se všichni sejdou u Ivanovy poustevny, tedy kníže, jeho syn se svou dívkou i družina, hledající ztraceného knížete. Vzniklá krize je rychle a překvapivě vyřešena díky reálnosti myšlení knížete a hlavně humorné moudrosti poustevníkově. Jádrem hry jsou dialogy hlavních obou protagonistů, do nichž František Nepil vložil všechny svůj nemalý um, takže jsou velmi vtipné a přitom mají mnoho co říci k vládnutí a jeho nositelům a to zdaleka ne jen v dávné minulosti.

Soubor hru hrál již před dvaceti lety při svém vzniku, dnes se k ní vrátil a pokouší se jak režijním pojetím tak hlavně hereckými výkony dokázat, co se vše za dvacet let existence naučil. Poustevníka ztvárňuje Pavel Řepa, v roli knížete mu zdatně sekunduje Václav Chvátal a v alternaci Petr Novotný. I ostatní role ztvárňují opory souboru a to včetně těch malých. Z nich zmíníme jen Daniela Havránka, který sice „sestoupil" oproti prvnímu představení z role Vitislava na epizodní roli správčího, ale právě v ní dokazuje, že skutečně není malých rolí a dokáže upoutat i na malém prostoru, který mu role poskytuje. Pro potěchu diváka dodejme ještě, že se objeví v epizodní roli starce Radoslava Jan Ventil Vocelka, jehož zemitý a barevný humor získává rychle srdce diváků. Ale i další představitelé odvádí dobré a mnohdy i výborné výkony,

Přijďte se tedy dobře pobavit v pátek 31. ledna 2014 do sálu tachovského kina Mže. Představení začíná tradičně v 19.30 hodin a Komedyjanti vás na ně velmi srdečně zvou a těší se na vás.

(Řp)