Jak informuje Jindřich Macek na svých webových stránkách, v pořadu zazní skladby od A. V. Michny z Otradovic, J. Dowlanda, J. Pachelbela, D. Scarlattiho, J. S. Bacha, J. Haydna, J. Ganzera, J. Macka a dalších autorů.

„Dobová hudba je podána v moderním pojetí, v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny. Sólové kompozice jsou vybrány tak, aby zachovaly historický rámec pořadu, ale zároveň předvedly technicky náročnější a vyspělejší party obou umělců,“ přiblížil přední český hráč na loutnu.

Vystoupení v kladrubském muzeu začíná v 18 hodin. Koncert v zámku v Tachově je součástí víkendového zahájení zámecké sezony a začíná v 17 hodin.

Jindřich Macek je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno. V současné době koncertuje jako sólista i v různých komorních hudebních seskupeních. Věnuje se i komponování hudby. Jitka Baštová absolvovala pardubickou konzervatoř a Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. S Jindřichem Mackem spolupracuje na několika projektech už od roku 2009.