KDY: do 6. ledna
KDE: Lesík U madonky, Planá
ZA KOLIK: zdarma

Obě části výstavy spojuje betlém vystavený v Lesíku U madonky. Hra je určena pro celou rodinu a jejím cílem kromě příjemné procházky je nalézt betlémy vystavené v obou městech. Pravidla hry a tiskopisy k putování obdrží účastníci na Infocentru Planá a na úřadě Městyse v Chodové Plané. Akce potrvá do 6. ledna.