KDY: do 16. ledna
KDE: Muzeum Českého lesa
ZA KOLIK:

Olga Pazerini je česká a zároveň slovenská karikaturistka. Ve své tvorbě se více než 30 let
s laskavým humorem a nadhledem věnuje různým tématům. Zajímá se také o zdravý životní styl a při přednáškách na toto téma používá své karikatury. Ilustruje knihy, věnuje se užitkové grafice a výstavám své tvorby.