KDY: 16. září, 9 - 16
KDE: Muzeum Českého lesa Tachov
ZA KOLIK: neuvedeno

Výstava z dílny muzejního archeologa Jiřího
Chlevišťana představí historii Plané očima moderní
archeologie. Vystaveny budou nejen originální
archeologické nálezy, ale také zajímavá historická
vyobrazení, fotografie z archeologických
výzkumů, pohledy do plánského zámku a řada
dalších zajímavostí.