Přestože podzimní hasičská tancovačka má v Bezdružicích mnoholetou tradici, sál se zpočátku plnil lidmi jen velmi sporadicky a vypadalo to na velmi malou účast lidí. Na základě zkušeností z předchozích let, kdy zpočátku kapela hrála pro téměř prázdný sál, byl začátek zábavy stanoven až na 21.hodinu.

Nakonec vše dobře dopadlo, lidé přišli a dobře se bavili. K tomu přispěla především hudba v podání kapely Amati Band. Díky menšímu zájmu lidí nebyla na tanečním parketu tlačenice a tak si všichni dobře zatančili. Byla připravena bohatá tombola s atraktivními cenami. Vyhrát se dal například vysavač, žehlička nebo sendvičovač, méně šťastní výherci se museli spokojit jen s okurkami nebo toaletním papírem.

Z dámské volenky si ženy a dívky odnášeli různobarevné karafiáty. Škoda jen, že ani jednou nezazněla nějaká lidovka. Určitě by si ji s chutí zatančili i mladí, kteří tvořili převážnou část obecenstva. Vše souvisí se vším. Zarážející je, že mezi návštěvníky tanečních zábav se téměř vytratili ti dříve narození. Zdá se, že vítězí televizně gaučová kultura. Generační pestrost by určitě takovým akcím prospěla.

Jiří Bízek