Je to tak trochu paradox – ve dnech, které mají v Čechách všichni spojeny s ruskou okupací, se v Myslívě slavilo osvobození. Právě na 21. a 22. srpna totiž byly přesunuty oslavy 75. výročí osvobození naší republiky, které se původně měly konat v květnu. Návrat vojáků Československé samostatné obrněné brigády do vlasti a působení armády Spojených států amerických v západních Čechách si tak všichni připomněli až s odstupem čtvrt roku.

„Akci jsme vymysleli náhražkově místo velikých oslav, které se měly konat v květnu v Chanovicích, ale bohužel koronavir je znemožnil. Do Chanovic sice také zavítáme, ale hlavní síly jsme upřeli do Myslíva, protože zde na faře byla až do září 1945 dislokovaná rota 54. motopraporu Československé samostatné obrněné brigády, přímo s obrněnými Bren carriery,“ uvedl Robert Speychal, který zastupuje rotu Nazdar i Československou obec legionářskou.

Na místě byly k vidění dobové vojenské tábory a v nich bezmála stovka lidí v uniformách a desítky kusů techniky. „Jsou tu staré jeepy, motocykly, je tu Ford T z roku 1917, těžký tahač, vzácné kusy britské techniky, štábní vůz Humber, několik Betfordů, Bren carrier a další,“ doplnil Josef Chalupný, který na místě zastával funkci válečného zpravodaje a fotoreportéra.

V Myslívě ale nebyli jen účastníci 2. světové války, k vidění byli i legionáři z první světové války.

Doprovodné akce se konaly v Kyšicích na Plzeňsku a v Chanovicích, slavnostně byla odhalena pamětní deska na myslívské radnici. „Odhalili jsme ji hlavně Československé obrněné samostatné brigádě, která přišla do Myslíva, a to zejména těm jejím členům, kteří se tu po válce oženili a na Myslívsku zůstali, ale i těm, kteří si tu našli nevěsty a odešli s nimi do svých původních bydlišť,“ informovala starostka Myslíva Marie Pícková.

Součástí oslav bylo i poklepání na základní kámen muzea. To je v budově fary v bývalé stáji. Muzeum bude zasvěceno dvěma zásadním tématům – básníku Ladislavu Stehlíkovi a období konce druhé světové války.