Do průvodu od vzpomínky u pomníku obětím 1. a 2. světové války na náměstí Dr. E. Beneše k základní škole, kde následovalo zasazení lípy svobody a kulturní i sportovní program v nové hale, vyrazilo několik stovek Švihovanů.

O program oslav „Pocta osmičkám“ se z velké části postarali pedagogové a děti z švihovské základní a mateřské školy.

Zdroj: DENÍK/David Kojan

„Oslavu jsme uspořádali o týden dříve, než by se daly očekávat oslavy 100. výročí republiky, ovšem příští víkend se budou konat oslavy téměř všude a u nás to byly i oslavy dalších osmičkových výročí. Například školy nebo právě otevření nové sportovní haly, které nám vyšlo také na osmičkový rok,“ vysvětlil starosta Švihova Václav Petrus, kterého potěšila hojná účast.

„Oslavu jsme opřeli o naše spolky. Představitelé spolků zasadili i lípu svobody, nehledali jsme žádné poslance nebo senátory, obrátili jsme se k tomu, co je podhoubím veřejného a společenského života ve městě, a to jsou právě spolky,“ vyzdvihl Petrus.

Průvod byl zřejmě prvním od roku 1990, který pořádalo město. „Pro mě bylo rozhodnutí udělat průvod městem docela složitým. Poslední průvody, které ve Švihově město pořádalo, byly totiž průvody spojené s oslavami Svátku práce a podobně. Průvody dělali třeba hasiči ke svým výročím, ale to je něco jiného, než když oslavy organizuje takovým způsobem město. Až jsme zjistili, že den po vzniku republiky, 29. října 1918, se místní spontánně sešli a udělali průvod městem, což zopakovali ještě o deset dní později. Takže pokud průvod vezmeme jako odkaz na tehdejší oslavný průvod Švihovem a nikoliv na prvomájové průvody, nemám s tím žádný problém,“ řekl Deníku Petrus.

Druhou hlavní částí oslav bylo slavnostní otevření nové sportovní haly u základní školy, do jejíž stavby investovalo město z rozpočtu zhruba 29 milionů korun. „Stavbu sportovní haly ve Švihově jsme plánovali už před téměř dvaceti lety, kdy jsme se snažili získat dotaci z evropských prostředků, ovšem neúspěšně. V rozpočtu města v té době totiž bylo asi tak milion korun ročně, o kterých se dalo uvažovat pro takovou investici,“ vzpomněl Petrus.

Po téměř dvaceti letech zastupitelé schválili, že město postaví sportovní halu za své. „Že si na ni našetříme, což se povedlo a v loňském roce v červnu se začalo stavět. Na konci května letošního roku, byla hala dostavěna a po následné kolaudaci od 1 září slouží škole i sportovním spolkům,“ shrnul Petrus. Prohlédnout novou halu si přišla i bývalá švihovská učitelka Naděžda Valečková. „Oproti staré tělocvičně je to velký rozdíl, je to moc pěkné. Hlavně aby to sloužilo škole dlouho,“ pochválila novou halu. Zájemci si mohli prohlédnout rovněž novou přístavbu školní jídelny.