Jedná se o nemocniční lůžko, které hasiči upravili kvůli snazšímu a etickému zacházení se silnějšími pacienty.

Hasiči si v nemocnici vyzkoušeli zařízení pro těžší pacienty.

Text: Karel Fait