„Pytle našel soukromě hospodařící zemědělec, který vyřezával křoví. Nález oznámil policii, která kontaktovala mě, neboť obec je ze zákona povinna to odstranit na své náklady, proto jsem vyrozuměl kafilerii v Biřkově,“ řekl Deníku starosta Červeného Poříčí Karel Karásek.

„Případ byl oznámen i veterinární správě, která ve spolupráci s policisty případ dále šetří,“ doplnila Dana Ladmanová z klatovské policie. „Pytle jsme nechali ve středu převézt do Biřkova, kde budou podrobeny dalšímu zkoumání. Budeme zjišťovat, co přesně v nich je,“ uvedl ředitel Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Václav Poláček.

Některé pytle byly podle informací Deníku otevřené, zřejmě od zvěře. Vidět v nich byly ostatky koz, zřejmě i ovcí. Co dalšího v nich je, ukáže ale až podrobné prozkoumání.

Podobný případ řešili nedávno policisté na Běšinsku, kde někdo vyhazoval u silnice mrtvé ovce. Vypátrat se ho nepodařilo.