Rychlejší a pohodlnější je nyní cesta vlakem po trati Karlovy Vary Mariánské Lázně. Rekonstrukce trvala více jak rok a vyšla na více jak 829 milionů korun. Projekt podpořila také Evropská unie z Fondu soudržnosti, a to částkou přesahující 544 milionů korun.

Na třiapadesátikilometrové trati byla sice i v minulosti traťová rychlost šedesát kilometrů v hodině, na některých místech ale vlaky musely jezdit mnohem pomaleji. „Jsem rád, že můžeme ukončit stavbu, která se nachází na regionální trati,“ uvedl Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ Správy železniční dopravní cesty. „Přistoupilo se k razantní modernizaci tratě. Modernizace železničního svršku a spodku se provedla na přibližně polovině délky trati. Pro zajímavost svršek je realizován z ocelových pražců tvaru Y,“ řekl.

Rekonstruováno bylo pětadvacet železničních přejezdů, dvacet mostů a třiapadesát propustků. „Sanovali jsme přilehlé skály tak, aby v rámci provozu po obnovené trati nedocházelo k narušení bezpečnosti a plynulosti železničního provozu. Rovněž jsme revitalizovali nástupiště,“ sdělil ředitel Petr Hofhanzl.

Podle jeho slov se rekonstrukce projevila ve zvýšení rychlosti. Před stavbou vlaky projížděly rychlostí přibližně třicet až padesát kilometrů, dnes je rychlost téměř šedesát kilometrů v hodině. Tato skutečnost se příznivě projeví na cestovní době. Vlaky v současné době úsek mezi oběma lázeňskými městy zvládnou za přibližně hodinu a čtvrt.

„Tato trať je významným prvkem jak v cestování, tak z hlediska cestovního ruchu, protože je to nádherná trať, která vede nádhernými zákoutími našeho kraje,“ řekl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík. „Rozdíl mezi cestováním v minulosti a teď je opravdu ohromný. Kdysi jsme si dělali srandu, že když v prvním vagoně vystoupíme, nasbíráme si pár hub, tak ještě stihneme ten poslední vagon, jak ta jízda byla pomalá,“ zavzpomínal náměstek Martin Hurajčík na dobu, kdy vlakem z Mariánských Lázní do Karlových Varů jezdil.

Zajímavostí také je, že Správa železniční dopravní cesty využila nepřetržitých výluk na trati k rekonstrukci mostu v Doubí. Stávající konstrukce byla zdemolována a na jejím místě byla vystavěna nová, s délkou přemostění 15 metrů.