Klatovy si městské pozemky zatím nechávají v rezervě. „Ve městě je k dispozici řada pozemků soukromých investorů, což je možné vidět na bytové výstavbě například na Horažďovickém předměstí nebo na Plánickém předměstí. Město má nějaké rezervní pozemky v lokalitách směrem k plánovanému obchvatu, záměrem zastupitelstva bylo, abychom je zatím neprodávali,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr s tím, že v nadcházejícím volebním období je záměrem současného vedení města přistoupit k bytové výstavě i pro město. „Mohlo by jít o byty pro seniory i o běžné nájemní byty. Pozemek k tomu určený máme na Plánickém předměstí, kde už jeden dům města stojí,“ informoval Salvetr.

Stavbu bytů chtějí Klatovští financovat za pomoci dotace, v posledních letech ovšem nebyl k dispozici vhodný dotační titul. „Zatím byly k dispozici dotační tituly zaměřené na koncentraci lidí, které my naopak koncentrovat nechceme. Počkáme tedy, až se bude vypsán nějaký vhodný dotační titul, který by nebyl určen na výstavbu bytů například pro lidi po návratu z výkonu trestu nebo pro sociálně znevýhodněné,“ vysvětlil Salvetr.

Zatímco město Klatovy disponuje cca šesti sty městskými byty, Sušice jich má zhruba patnáct set. „Město Sušice je široko daleko největším vlastníkem bytů. Takže spíše jdeme cestou vytváření podmínek pro individuální bytovou výstavbu,“ řekl Deníku Mottl. Pro výstavbu rodinných domů počítají Sušičtí dlouhodobě s lokalitou po bývalých kasárnách Pod Kalichem. „V tomto volebním období by se tam měla postupně začít připravovat potřebná infrastruktury, parcel tam vzniknou řádově desítky,“ nastínil Mottl.

V Nýrsku pro zasíťování parcel v lokalitě Výtopna a stavbu bytového domu a vybudování inženýrských sítí na části parcel v areálu bývalých kasáren hledali investora s tím, že město by mu po vybudování inženýrských sítí pozemky prodalo. „Bytový dům jsme postavili z vlastních prostředků, zasíťování pozemků nad výtopnou a v bývalých kasárnách budeme řešit sami. Jednání s developerem jsme ukončili, nedomluvili jsme se na podmínkách prodeje pozemků,“ informoval starosta Nýrska Miloslav Rubáš s tím, že v letošním a příštím roce chtějí Nýrští připravit zhruba patnáct stavebních parcel.

V Horažďovicích nabízí v současné době čtyři zasíťované parcely z původních šesti, dvě už město prodalo. Další by měly být k dispozici za zhruba dva roky. „Nyní pracujeme na přípravě plochy pro bytovou výstavbu v lokalitě „Na Loretě“, kde by mělo být více než dvacet parcel pro rodinné domy. V současné době se pracuje na dokumentaci. Jakmile budeme mít podepsanou smlouvu s dodavatelem na zasíťování pozemků, budeme moci parcely nabízet k prodeji. Což předpokládáme, že by mohlo být na konci roku 2020,“ uvedl starosta Horažďovic Michal Forman.

Deset pozemků pro rodinné domy loni zasíťovali a nabídli k prodeji i ve Švihově. „V současné době jsou volné ještě tři parcely,“ nabídl starosta Švihova Václav Petrus.