Následovalo samotné požehnání nového automobilu Ford Transit a poté si předávali slovo hosté, kteří chtěli v tomto slavnostním okamžiku blahopřát místnímu obecnímu úřadu a následně i hasičskému sboru. Nechybělo ani slovo starosty SDH Milavče Jaroslava Sporera, který při této příležitosti předal Pamětní listy. Starosta pak všechny přítomné pozval na prohlídku hasičské techniky a zároveň na občerstvení, které bylo připraveno v místním kulturním domě. Posezení bylo doprovázeno hudební produkcí kapely Horalka.

Hana Hoffmannová