Zájemci o studium na ZČU mohou letos při podávání elektronické přihlášky využít bankovní identitu. Termíny pro podání přihlášek se u jednotlivých fakult liší a pohybují se od 31. března do 2. května tohoto roku. Univerzita nabízí na devíti fakultách 275 studijních programů.

„Je překvapivé, že elektronické přihlášky k vysokoškolskému studiu ještě nejsou standardem. Zapojení bankovní identity by to mělo změnit. Čerstvé zkušenosti z přihlášek na střední školy ukázaly, že bankovní identita je preferovaná varianta ověření totožnosti, pro online podání ji využilo 86 % uchazečů. Nepochybuju o tom, že studenti jsou stejně jako rodiče digitálně zdatní a disponují bankovní identitou. Velmi mě těší, že Západočeská univerzita tuto možnost budoucím studentům nabízí,“ říká výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička.

Na Západočeskou univerzitu v Plzni se loni hlásilo přes 8 500 uchazečů o studium. V letošním roce je očekáván obdobný počet zájemců a zájemkyň o studium. Možnost podání elektronické přihlášky ke studiu celý proces přijímacího řízení nejenom zjednoduší a zrychlí, ale i zlevní.

„Věříme, že zájemci o studium na naší univerzitě ocení možnost podat přihlášku ke studiu online, bankovní identita zpřístupňuje elektronickou přihlášku širokému okruhu zájemců. Chceme být maximálně vstřícní k našim současným i budoucím studentům,“ doplňuje ředitel Centra informatizace a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni Jiří Bořík.

Termíny pro podání přihlášek na jednotlivé bakalářské obory Západočeské univerzity v Plzni:

Fakulta aplikovaných věd do 2. května 2024 
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara do 30. dubna 2024
Fakulta ekonomická do 30. dubna 2024 
Fakulta elektrotechnická do 15.dubna 2024 
Fakulta filozofická do 30. dubna 2024 
Fakulta pedagogická 30. dubna.2024 
Fakulta právnická do 30. dubna 2024 
Fakulta strojní do 21. dubna 2024 
Fakulta zdravotních studií do 31. března 2024

Bankovní identitu mohou pro podání přihlášky využití studenti i na Univerzitu Hradec Králové a na Ostravskou univerzitu. Na Pardubické univerzitě využívají bankovní identitu pro zápis přijatých studentů do ročníku. Kromě toho letos poprvé mohli Bank iD využít rodiče žáků devátých tříd a zájemců o studium na víceletých gymnáziích při podání elektronické přihlášky ke studiu na střední škole. Identitu tak využilo více než 86 % rodičů. 

Bankovní identita, digitální občanka, je zdaleka nejpoužívanější a bezpečnou metodou digitálního ověření totožnosti českých občanů u státních institucí a firem. Bankovní identitu má více než šest milionů klientů bank, kteří využívají elektronické bankovnictví. Umožňuje jim jednoduché a bezpečné přihlášení k portálům státní správy i firem, jednoznačné prokázání osobních údajů (např. plnoletosti) a podepsání dokumentů. V České republice funguje od ledna 2021 pod značkou Bank iD. Bankovní identita významně přispívá k digitalizaci státní agendy i služeb soukromých firem.