„Rok co rok se připojujeme k místům po celé republice, kde lidé spolu s dětmi, přáteli a dalšími snídají venku, v příjemné atmosféře – k podpoře Světového dne pro fair trade,“ informovala ředitelka chebské městské knihovny Martina Kuželová.

„Vyjadřují tak svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, kteří za své kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a jejich rodiny nemohou žít důstojně. Na to reaguje systém fair trade, který garantuje dostatečné výkupní ceny a sociální příplatky. Díky zapojení do fairtradových družstev mohou pěstitelé posílat své děti do školy či pěstovat šetrně s ohledem na životní prostředí,“ popsala.

Vloni se férové snídaně v Chebu zúčastnilo 248 návštěvníků. Již tradičně se koná na zahradě knihovny ve spolupráci s Hospicem Sv. Jiří, symbolické vstupné ve výši 50 korun je pak také věnováno na jeho činnost.