Ve čtvrtek 13. ledna nechala vojenská škola nahlédnout do svého školního i ubytovacího zázemí veřejnost. Přišla řada kluků i slečen a chybět nemohli ani zvídaví rodiče. Vojáci jim představili obory, které ve škole vyučují. O tom, jak se v ní žije i studuje se mohli přítomní zeptat studentů, učitelů, náborářů nebo velitele školy, kterým je nadporučík Daniel Chval.

V Sokolově působí vojenská škola druhým rokem. Jaké jsou začátky?

Od počátku naši školu postupně budujeme. Každý rok se musíme přizpůsobit podmínkám, kdy přibývá stále více žáků a tím i personálu. Prozatím jsme v areálu střední školy technicko ekonomické a další rok bychom měli působit v nových prostorách, kde budeme působit sami v takzvaně uzavřeném objektu podobně jako tomu je v Moravské Třebové.

Kolik studentů školu navštěvuje a jaký obor studují?

Prozatím jsou to dvě třídy. Ve druhém ročníku studuje 21, v prvním pak 22 žáků. Vojenská škola v Moravské Třebové nabízí tři obory. Je to vojenské lyceum, elektro obor a tady v sokolovské pobočce má naše třetí rota čtyřletý obor zaměřený na strojírenství, ve kterém se postupně s příchodem nových žáků naplní čtyři třídy.

Ilustrační foto.
Městské policie v kraji by si mohly při větších akcích vypomáhat

Najdou absolventi uplatnění jen v armádě?

Uplatnění mohou najít jak v armádě, tak v civilním sektoru. Předpoklady jim k tomu dá právě maturitní obor se zaměřením na strojírenství. Ti lepší žáci se mohou uplatnit například u leteckých sil, většinou na letištích jako pozemní personál. Další absolventi mohou podle svých schopností působit na ostatních útvarech. Ti, co by chtěli uplatnit své schopnosti v civilním sektoru, mohou zvolit i tuto možnost. A to i přesto, že jim naše škola nabízí při studiu mnoho benefitů. Rozhodnout se mohou i pro studium na vojenské vysoké škole, Univerzitě obrany, kde už se k musí přihlásit k určitým závazkům vůči armádě. Do té doby je to jen na jejich vůli a rozhodnutí. Studenti se tak u nás mohou připravit i na budoucí kariéru vojáka z povolání.

Viděl jsem tu i několik dívek. Je to výjimka?

Není. Studium dívek na vojenské škole se začíná stávat běžnou praxí. V sokolovské pobočce máme ve druhém ročníku dvě slečny, v prvním další čtyři. Příštím rokem by jich tedy mohlo být ještě více. Přestože jde o strojírenský obor, kde je to převážně nauka a poznávání materiálů, žákyně to baví. Neříkám, že jsou lepší či horší než kluci, ale příjemně nás překvapilo, že praxi v tomto oboru zvládají.

Na co se budoucí studenti či rodiče nejvíce ptají, co je kromě oboru zajímá?

Rodiče zajímá i stravování či ubytování studentů, které je zdarma. Zajímají se o to hlavně z toho důvodu, že jsme internátní škola, kde musí být student od pondělí do pátku, poté jedou domů. Je tedy jedno jestli je student ze Sokolova nebo z Ostravy, kterého zde také máme. Zajímají se proto i o náplň volného času. Už se rozjel například kroužek, kde mohou žáci poznat umění bojového sportu Musado. Jde o moderní bojový výcvik rozdělený na tradiční Musado, určené pro civilní osoby a Musado MCS (Military Combat System) určené pro výcvik armády, policie a různých ozbrojených a mírových složek.

Zastupitelé Kraslic odvolali starostu i místostarostu
Zastupitelé Kraslic odvolali starostu i místostarostu

Kdo se může na školu hlásit?

Kdokoli, ale musí projít přijímacím řízením. Uchazeč v něm může získat body za studijní průměr, které se započítávají do celkového součtu bodů v přijímacím řízení. Počítá se průměr stupňů prospěchu z 1.a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Uchazeč v těchto uvedených pololetích nesmí mít sníženou známku z chování. Předpokladem je i dobrý zdravotní stav, který zjišťují lékaři ve vojenské nemocnici. Součástí jsou i fyzické testy.

Ty měří dívkám i chlapcům rovným dílem?

Ano. Ve studiu není rozdíl mezi děvčaty a chlapci. Fyzickou zátěž zvládají bez problémů.

Škole prý není cizí spolupráce s městem i nemocnicí?

Přesně tak. Vojáci vzdali, spolu se zástupci města, hold padlým veteránům při jejich svátku 11. listopadu. Řada Sokolováků byla překvapena, když po mnoha letech viděli u památníků nastoupené vojáky. Sokolovská pobočka vojenské střední školy Moravská Třebová také předávala věcné dárky na dětské lůžkové oddělení zdejší nemocnice, které se o naše studenty stará jako praktičtí lékaři. Ve škole nemáme ošetřovnu a tak jsme s nemocnicí, vlastně s dětským oddělením domluvili spolupráci. Tato akce byla jakési poděkování za jejich vstřícnost. Kromě plyšových hraček donesli studenti i pár sladkostí a také 50 symbolických čokoládových vajíček s překvapením. Padesát celkem je nás totiž na škole.