Před radnicí se sešli zástupci města, armády policie a různých spolků a organizací, aby tam položili věnce či květiny.