„Svátek mrtvých je v mexické kultuře pojímán zcela odlišně než v Evropě a právě proto jsme se jej rozhodli prostřednictvím studentského happeningu přiblížit Plzeňanům," říká Martina Košanová z Centra španělské kultury a vzdělávání, které akci v rámci Týdne hispánské kultury pořádalo. Dušičky Mexičané slaví podobně zvesela jako karneval, jen výběr kostýmů je tematicky omezenější. A nejinak tomu bylo i v Kopeckého sadech, kde se to odpoledne jen hemžilo smrtkami. Nechyběla ochutnávka občerstvení či ukázka pro Mexiko typických doma vyrobených oltářů věnovaných zemřelým, v tomto případě světově uznávaným hudebníkům. Jim studenti složili poctu i vystoupeními, která ve španělštině nacvičili. Celkem se k akci připojili žáci pěti středních škol. Týden Hispánská kultury v pátek pokračuje Flamenkovým recitálem kytaristy Morenita de Triana, v neděli bude k vidění divadelní představení o životě mexické malířky Fridy Kahlo.