ON-LINE rozhovor najdete zde

Mezi nejčastější oční choroby patří v současné době katarakta – šedý zákal, makulární degenerace a glaukom – zelený zákal. Je nutné nepodceňovat pravidelné prohlídky u očního lékaře, po 40. roce věku by měl absolvovat oční prohlídku každý. S věkem totiž stoupá riziko většiny očních onemocnění – nejen výše uvedených, ale i dalších jako např. různých druhů retinopatií, nádorových onemocnění  atd. Včasná diagnostika a léčba všech uvedených očních chorob pomůže pacientovi zachovat lepší  zrak a tím kvalitnější život. Vzhledem ke stárnutí populace je pravděpodobné, že očních onemocnění vyššího věku bude přibývat.

Oko. Oční klinika. Ilustrační foto.Co se týká šedého zákalu /katarakty/, tak ve věku 60-65 let je určitý stupeň zkalení čočky prokazatelný u 50% obyvatelstva a nad 75 let je šedým zákalem postiženo až 70% obyvatel. V současné době neexistují žádné léky či speciální brýle, které by mohly šedý zákal odstranit. Jedinou možností je operační zákrok, při kterém je vyjmuta zkalená čočka a následně je nahrazena čočkou umělou. Díky současným velmi precizním a propracovaným operačním technikám a nejmodernějším čočkám může pacient po operaci vidět velmi pěkně a při použití multifokálních čoček dokonce i bez brýlí. Samotný zákrok se provádí ambulantně v tzv. topické anestézii, při které je oko znecitlivěno kapkami. Celý operační výkon trvá kolem 15 minut a je to nejčastější operační zákrok v oftalmologii.

Makulární degenerace se projevuje nejčastěji u seniorů. Jedná se o onemocnění centrální části sítnice /tzv.žluté skvrny/ a dochází při něm ke ztrátě centrálního vidění. Nejčastěji postihuje jedno oko a následně s určitým odstupem /i několika let/ oko druhé. Onemocnění se vyskytuje ve dvou formách – suchá a vlhká. První z forem je charakteristická zánikem epitelu sítnice a fotoreceptorů (tyčinek a čípků), přičemž zhoršování zraku je celkem pomalé.

Ilustrační fotoSuchou formou makulární degenerace trpí 90 procent nemocných a její léčba zatím stále neexistuje, doporučovány jsou potravinové doplňky s obsahem luteinu, vitaminu E a zinku. Vlhká forma nemoci postihuje jen asi 10 procent nemocných, ale probíhá velmi rychle a změny v makule jsou způsobeny prorůstáním novotvořených cév pod sítnici s následným vznikem otoku a krvácení do sítnice. U vlhké formy choroby je v posledních letech používána tzv. biologická léčba formou injekcí do oka.

Glaukom neboli zelený zákal je onemocnění, které vede k progresivnímu poškození zakového nervu. Dochází při něm k postupnému odumírání gangliových buněk sítnice a jejich axonů tzn., že poškození je nevratné a v konečných stádiích může vést až ke slepotě. Glaukom nelze vyléčit, ale progresi choroby lze díky zvolené léčbě zpomalit. Jinak se této chorobě někdy také říká tichý zloděj zraku, protože je to většinou onemocnění bez patrných příznaků a pacient může zaznamenat první změny až ve chvíli, kdy může ztráta zraku dosahovat až 40%.

Ilustrační foto.Během posledních let došlo k výraznému posunu jak v diagnostice tak léčbě všech výše popisovaných očních chorob. Vzhledem k technickému pokroku se objevily nové a přesnější přístroje k diagnostice a v léčbě zažíváme pokrok díky objevu nových molekul a k možnosti používání biologické léčby v oftalmologii. Jsme velice rádi, že tyto nové poznatky můžeme využít při diagnostice a léčbě pacientů i na našem pracovišti.

U dětí je vhodné preventivní vyšetření zrakových funkcí v předškolním věku, protože některé refrakční vady a strabismus /šilhání/ mohou být dědičné. První vyšetření se doporučuje provést ve věku 6-12 měsíců.

Při spoustě aktivit jsou vhodná režimová opatření – LCD a LED počítačové a televizní obrazovky, chytré telefony, GPS zařízení a tablety vyzařují modré světlo. Přestože modré záření je samo o sobě přírodním jevem - je součástí denního světla a pomáhá nám zůstat vzhůru - jeho nadměrné množství může mít nežádoucí účinky a způsobit pocit napětí v očích, jejich únavu a celkově nespavost. Existují a lze použít brýlové čočky, které toto modré světlo neutralizují a přispívají tak k omezení únavy očí, přičemž nabízí pohodlnější vidění a zlepšují kontrast obrazu.

Oko. Oční klinika. Ilustrační foto.Oči je též vhodné si chránit před působením UVA a UVB záření, prachem a povětrnostními vlivy. Jsou vhodné brýle s UV filtrem, při náročnějších klimatických podmínkách ještě vylepšené boční ochranou, která zcela zamezí přístupu světla k oku. Dále lze použít i kontaktní čočky s UV filtrem nebo aplikovat umělé slzy s ochranným filtrem. Tato ochranná opatření platí jak při pobytu u moře, tak i při zimních sportech ve vyšší nadmořské výšce, kde je vhodný i polarizační filtr určený k blokaci tzv. difuzního světla odrážejícího se od sněhu nebo od skla. Každý desátý úraz oka se odehraje při sportování a proto jsou při sportovních aktivitách vhodné sportovní brýle. Jejich výběr je nutno přizpůsobit druhu vykonávaného sportu – míčové hry, cyklistika, lyžování, snowboarding, vodní sporty, rybaření, lehká atletika, plavání.

Problematika očních chorob je řešena také v rámci institucionálního výzkumu FN Plzeň.