„Renovaci provede odborná firma specializující se na opravy soch za 291 tisíc korun,“ informoval místostarosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL) po zasedání rady města v minulém týdnu.

Na záchranu mimořádně cenného díla získaly Domažlice dotaci 180 tisíc korun od Plzeňského kraje.

Dílo odborně prohlédl před několika měsíci akademický malíř Jaroslav Šindelář. Zjistil, že hrozí další destrukce. Socha je zhotovena z hořického pískovce, který špatně odolává klimatickým vlivům, takže se pískovec drolí. Stále častěji dochází k ulamování drobným částí.

Šindelář navrhl, aby se pomník co nejdříve kompletně zrestauroval.

„Není vhodné, aby byl pomník nadále vystavován vlivům počasí. Musí být umístěn do interiéru, jinak dojde k nenávratné destrukci,“ uvedl ve zprávě pro domažlickou radnici.

Navrhl vytvoření kopie sousoší a její následné umístění na podstavec pomníku. „Památkáři ve svém vyjádření sdělili, že se socha nemá sundavat,“ popsal aktuální stav místostarosta Antoš. Renovace proběhne tedy přímo na místě.