Z toho, že falešnými penězi skutečně platili, je usvědčovala například majitelka penzionu v Bezděkově na Klatovsku. Jaroslav Doboš ale jakoukoli účast na šíření padělků odmítl. Jan Doboš přiznal jen to, že měl falešné peníze, které mu dali údajně Romové. Odmítl ale, že by se na jejich distribuci podílel. K trestné činnosti se doznával pouze Mareš. Při vazebním zasedání řekl, že jezdili všichni tři po kraji v Audi A3 a všichni tři se na podvodech s penězi také podíleli. Jenže poté, co byl ve vazbě dvakrát fyzicky napaden, nyní Mareš u soudu výpověď částečně změnil.

Jan a Jaroslav Dobošovi a Jaroslav Mareš u klatovského soudu.

„Peníze jsem udal do oběhu. Dostal jsem je od Jana Doboše s tím, že je mám rozměnit. To, že jsou falešné, mi řekl, já bych to asi nepoznal. Jarek se ale na ničem z toho nepodílel,“ uvedl Mareš, který přiznal, že falešnými penězi platil ve Kdyni, Klatovech, Plánici, Horažďovicích, Sušici či v Plzni. „Viděl jsem v tom rychlý výdělek. Je mi to líto, kdybych mohl, vrátil bych to,“ řekl Mareš, pro něhož vzhledem k doznání i nízkému věku žádal advokát co nejnižší trest. Obhájci obou Dobošů pak chtěli, aby jejich klienti byli zproštěni obžaloby.

Senát v čele s Janem Kasalem to ale viděl jinak a oba mladíky poslal na tři roky do věznice s ostrahou. Doboš starší tam má strávit ještě o rok více. „Senát došel k závěru, že právě Jan Doboš byl organizátorem trestné činnosti, navíc se nedoznal,“ řekl soudce Kasal, který připomněl, že oba mladíci spáchali čin v podmínce za majetkovou trestnou činnost. Rozsudek není pravomocný.