U Okresního soudu v Klatovech mělo začít veřejností dlouho očekávané líčení se seniorem, obžalovaným z toho, že zavinil tragickou nehodu, při níž zemřeli dva mladí lidé. Stání se ale nakonec nekonalo, bylo zrušeno kvůli obavám z možného šíření koronaviru, neboť počet účastníků by byl příliš vysoký. Ze stejných důvodů odvolávají soudy v kraji i další jednání. Na rozdíl od jara, kdy se s výjimkou nezbytně nutných líčení nekonalo nic, se ale teď vše šmahem neruší.

„Na základě doporučení ministerstva spravedlnosti rušíme líčení, kde není možné zabezpečit konání v přiměřeném počtu osob, byť v rouškách. Doporučeno je konat jednání bez účastníků nebo s minimálním počtem účastníků, aby bylo možno zajistit v místnosti rozestupy,“ vysvětlil předseda klatovského soudu Jan Kasal s tím, že to samozřejmě neplatí pro věci, které je nutné uskutečnit, jako jsou vazební zasedání, předběžná opatření a podobně. Konají se i mnohá veřejná zasedání a také některá líčení, kde je například jen obžalovaný a minimum svědků. Pokud ale jde o běžné líčení a účastníků by bylo příliš mnoho, je v Klatovech zrušeno. To je třeba případ již zmíněné tragické nehody. „Vezměte si, že účastníky jsou tříčlenný senát, zapisovatelka, obžalovaný, jeho advokát, státní zástupce, zmocněnec poškozených. A k tomu přišla veřejnost v počtu zhruba deseti lidí. To jsem musel zrušit,“ vysvětlil Kasal.

PRODLENÍ BEZ TRESTU

Obdobně postupují soudy i jinde v kraji, všude se řídí doporučením ministerstva. A to jak okresní, tak pochopitelně i krajský. „Předseda soudu na jeho základě doporučil, aby nařízená soudní jednání byla konána a nová soudní jednání byla nařizována pouze v případě, že jsou nezbytně nutná, nebo mohou být konána, aniž by byla ohrožena opatření nutná k ochraně zdraví soudců, přísedících, zaměstnanců soudu a dalších osob,“ uvedla mluvčí Krajského soudu Plzeň Lucie Jíchová. Dodala, že prodlení v soudních řízeních vzniklá v důsledku aplikace tohoto doporučení nebudou Ministerstvem spravedlnosti ČR ani předsedou Krajského soudu v Plzni v rámci výkonu jejich dohledových pravomocí považována za průtahy v řízení.

Kromě výše uvedených důvodů musí být některá líčení zrušena proto, že některý z účastníků onemocněl koronavirem nebo musel do karantény.