„V Klatovech si významné dny připomínáme pravidelně a sto let od vzniku samostatného Československa pochopitelně přejít nelze. Odhalením pomníku jsme překlenuli období od roku 1940, kdy byl tehdejší okupační správou rozbořen pomník 314 obětem Velké války z řad Klatovanů. Dnes už pochopitelně žijeme v jiné době, figurální pomníky se už příliš nestaví, a tak oběti připomene jednoduchý obelisk místního sochaře Václava Fialy. Oba pomníky spojuje nápis, který byl přenesen z původního pomníku na ten náš,“ řekl Deníku klatovský starosta Rudolf Salvetr. Oslavy výročí v Klatovech zakončil večerní recitál Dagmar Peckové klatovském kulturním domě.

Historie původního pomníku od klatovského místostarosty Martina Kříže:
K vybudování pomníku se přistoupilo krátce po konci války. Vytvoření pomníku tehdy organizovala Jednota čsl. obce legionářů v Klatovech. Náklady na jeho zhotovení a osazení pokryla sbírka mezi občany a něco přispělo také město a další instituce a spolky. K vytvoření návrhu pomníku byl osloven sochař Vilém Glos, který následně předložil dva návrhy. První byl vytvořen pro místo, které je vyvýšené. Žádné vhodné však tehdejší představitelé města pro tuto verzi pomníku nenašli. Takže přišla na řadu druhá varianta, pro kterou bylo nalezeno vhodné místo na okraji parku, na místě před dnešním kruhovým objezdem na křižovatce ulic 5. května, Puškinova, Vídeňská a Tyršova. Kamenické práce prováděl tehdejší Glosův zaměstnavatel kameník Vojtěch Pták. Šlo o monumentální dílo s figurálním ztvárněním legionářů. Na levé straně bylo napsáno: „Třistačtrnáct mrtvých Klatovanů, jejichž krev byla vylita na všech bojištích světa, volá k svým rodákům bratři milujme se!“ Na pravé straně pak stálo: „A my jež dočkali se rána vzkříšení, u věčnou paměť slibujeme Vám, Vy, svatí mrtví, že nikdy nezapomeneme tohoto příkazu.“

Pomník byl slavnostně odhalen 28. října 1922. U parku však stál pouhých 18 let. V roce 1940 byl na příkaz okupačních úřadů odstraněn. Jeho části pak byly uloženy v muzeu, v galerii na Klenové, v depozitáři muzea v Chanovicích a nyní jsou v depozitáři v bývalých kasárnách v Plánické ulici. Boční figury legionářů se staly po válce součástí pomníku letců, který stával původně nad bránou klatovského letiště, nyní je u letiště klatovského aeroklubu u Chaloupek.

Město Klatovy se v uplynulých letech opakovaně zabývalo možností obnovy tohoto pomníku. Jako vhodná příležitost se jevilo 100. výročí vzniku Československa. Nejdříve však bylo nutné najít vhodný prostor, protože původní lokalita už nevyhovovala z řady důvodů. Posléze byla vybrána travnatá plocha v parčíku Na Valech. V roce 2017 posvětilo vybudování pomníku zastupitelstvo města a rada města uložila zajistit vypracování soutěžních podmínek veřejné výtvarně-architektonické soutěže a jmenovala odbornou porotu. Podmínky byly sestaveny a soutěž byla následně v prosinci téhož roku vyhlášena a Česká komora architektů potvrdila její regulérnost. V soutěži uspěl se svým návrhem sochař Václav Fiala, který byl následně vyzván k realizaci. Na novém pomníku jsou provedeny nápisy z původního pomníku.