„Už tradičně od roku 2000 pořádáme v tomto termínu po vánočních svátcích zimní prohlídky hradu s doprovodným programem. Jde o to, že zimní prohlídky jsou vždy trochu zvláštní. Například tím, že jsou v zimě, kdy člověk atmosféru středověkého hradu vnímá trochu jinak, kouří se z komínů, v našem případě dokonce ze dvou. Mluvíme o zimních aspektech života ve středověku, například o vytápění hradu, dále jak se slavily Vánoce za Karla IV., kdy se písemně dochovalo 7. vánočních zvyků a jeho osobní vánoční rituál. Máme pro děti připravenou speciální dobrodružnou výpravu do hradu. Kromě nových informací o středověké historii a místním kraji si také něco vyzkouší, například základy šermu, střelbu, dvorské chování a tanec. Čtvrtým rokem pak návštěvníci na hradě také uvidí divadlo, které zajišťuje malý divadelní ochotnický spolek Pachmajr. Ten si zpravidla jednou za rok připraví jednu středověkou hru. Letos návštěvníci mohou vidět hru Posel z ráje,“ řekl Deníku kastelán Zdeněk Svoboda.

Prohlídky začaly už v pátek, kdy podle kastelána dorazilo zhruba 350 lidí, další pak navštívili pouze samotný hrad a sledovali výhledy na krásnou Šumavu. „Moc se mi tu líbí. Přijela jsem na doporučení švagrové, která přijela spolu s celou vesnicí z Chotýčan. Vracím se sem ráda, navštívili jsme hrad s dětmi již v létě, kdy zde byla nabídka aktivit také pestrá,“ řekla návštěvnice Radka Nezbedová ze Čkyně. V létě navštíví hrad průměrně 600 návštěvníků denně, zhruba tedy o polovinu více než při zimních prohlídkách.

Petr Motyčka