Na úhyn ryb upozornil Jiří Chudoba z Nýrska. „Chápu, že když probíhají stavební práce u jezu, je potřeba snížit průtok řekou. Ale opravdu bylo nutné úplně uzavřít přítok do ‚potoka‘ který protéká kolem Erbenovy ulice? To nikomu nevadí, že tam již zahynulo stovky vodních živočichů a další umírají?“ uvedl Chudoba ve stížnosti zaslané na Povodí Vltavy a na městský úřad. „V sobotu a v pátek už byl průtok minimální. Ještě jsme s dětmi ryby, které byly na suchu, dávali do vody, ale v neděli ráno už to bylo úplně vyschlé. Hladina je snížená i v řece, ale nějaký průtok tam stále je, potok je však vyschlý úplně,“ řekl Deníku Chudoba s tím, že v potoce uhynuli pstruzi, ale rovněž kriticky ohrožené mihule potoční nebo larvy chrostíků.

Důvodem vypuštění náhonu byla oprava jezu, nad kterým náhon vytéká z Úhlavy. „V současné době v Nýrsku provádíme havarijní opravu hrazení stavidel pohyblivého jezu, při které bylo zapotřebí vypustit nadjezí. V důsledku toho část vodních živočichů v nadjezí uhynula, což nás samozřejmě velice mrzí, ale v rámci přípravy havarijní opravy jsme zajistili a učinili veškeré možné kroky k tomu, abychom v maximální možné míře takovou situaci eliminovali,“ uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán s tím, že Povodí Vltavy písemně projednalo záměr vypuštění nadjezí s provozovatelem tamní malé vodní elektrárny i s Českým rybářským svazem, už v únoru rovněž zaslalo oznámení příslušnému vodoprávnímu úřadu odboru životního prostředí v Klatovech.

OZNÁMILI PŘEDEM

Už koncem dubna pak Povodí Vltavy všem zúčastněným oznámilo definitivní termín vypouštění 15. června. „Tedy významně před zahájením vypouštění a prováděním prací a žádná z dotčených stran nevznesla připomínky,“ upozornil Roldán s tím, že v pátek 15. června pak bylo nadjezí vypuštěno podle plánu. „Vypuštění trvalo cca 2 až 2,5 hodiny v souladu s platným manipulačním řádem. Podle informace místní organizace Českého rybářského svazu byla slovena rybí obsádka v předstihu. Při vypouštění byli uvízlí vodní živočichové pracovníky Povodí Vltavy z nadjezí průběžně přemisťovány do vodního prostředí,“ dodal Roldán.

Vzhledem k tomu, že nýrský městský úřad nepatřil mezi dotčené organizace, dozvěděli se jeho pracovníci o situaci až ze stížnosti. „V žádném případě nám není jedno, co se ve městě děje, nicméně o manipulaci na řece jsme neměli žádnou informaci, a mohli jsme tak reagovat až na fotografie, které přišly mailem,“ sdělil starosta Nýrska Miloslav Rubáš s tím, že od Povodí Vltavy a místních rybářů získalo město informace, že ryby byly předem odloveny. „Bohužel v části koryta, kde není město vlastníkem, není náhon v dobrém technickém stavu, je tam poměrně dost nánosů a trávy, a ani předseda místní rybářské organizace nevyloučil, že by tam některé ryby nemohly zůstat,“ dodal Rubáš.

Předseda nýrské organizace Českého rybářského svazu Miroslav Suchan se vyjádřit odmítl.

Zda byla opatření, která měla minimalizovat úhyn ryb a dalších vodních živočichů dostatečná, rozhodne Česká inspekce životního prostředí. „Inspektoři ČIŽP se událostí zabývají, věc ve středu na místě na základě podnětu šetřili. Nyní analyzují poznatky a shromažďují další podklady. Více informací v tuto chvíli sdělit nemůžeme,“ uvedla mluvčí ČIŽP Jana Jandová.