Už je to jasné – o stavbě supermarketu Penny Market, který rozhádal Starý Plzenec na dva nesmiřitelné tábory, rozhodnou lidé v místním referendu. Vypsání plebiscitu v pondělí jednomyslně schválilo na základě petice obyvatel plzenecké zastupitelstvo. Zorganizování referenda vyjde město na maximálně 200 tisíc korun.

Politici ponechali otázku referenda i termín, jak je navrhl přípravný výbor. Lidé budou hlasovat za rok na podzim spolu s volbami do zastupitelstva Plzeňského kraje. Klíčová bude totiž účast. Aby bylo referendum platné, musí k urnám přijít 35 procent voličů a nadpoloviční většina z nich se musí vyslovit buď pro výstavbu supermarketu, nebo pro její zákaz.

Odpůrci obchodu plánují informační kampaň, v níž chtějí lidi přesvědčit, že supermarket do středu města nepatří. Třicetitisícovou dotací jim pomůže Nadace VIA. „Už máme vymyšlený motiv loga referenda. Budeme rozdávat letáčky a tiskoviny do schránek," popsal kampaň jeden z organizátorů petice za referendum Jan Kotora.

Podle něj jsou síly odpůrců a příznivců stavby Penny Marketu vyrovnané. Přesvědčovat nerozhodnuté a přemluvit příznivce ke změně názoru hodlá stejnými argumenty jako doposud. „Výstavbou supermarketu u školy dojde ke zvýšení dopravní zátěže, hluku a emisí. Zároveň vybudování nového vjezdu pro osobní auta a zásobování zvýší riziko vzniku nebezpečných situací," zdůvodnili odpůrci s tím, že obchod podobného druhu nepatří do centra města, ale na jeho okraj.
Město podle starostky Vlasty Dolákové nepovede žádnou kampaň a výsledky plebiscitu bude zastupitelstvo respektovat. „Výsledek referenda je pro město závazný," dodala starostka.

Jiří Tetzeli, majitel pozemku, na němž má stát Penny Market, je předběžně dohodnutý na jeho prodeji developerovi A+R, který zastupuje Penny Market. Plán B pro případ ztroskotání výstavby obchodu odmítl sdělit.

Zastupitelka Starého Plzence Hana Sobotová uvedla, že podle územního plánu je lokalita určena ke komerčnímu využití. „To znamená pro obchodní účely, administrativní budovy, ubytování nebo stravování," vyjmenovala namátkově Sobotová s tím, že do této kategorie nepatří třeba průmyslová výroba nebo velkoobchodní sklady.

Myšlenka postavit ve městě supermarket ožila vloni, když A+R požádala o směnu pozemků (na které má smlouvu o smlouvě budoucí s Tetzelim) s městem kvůli vjezdu k obchodu.

Otázka referenda

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo a rada města Starý Plzenec bezodkladně podnikly veškeré kroky v samostatné působnosti k zabránění výstavby obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 metrů čtverečních v blízkosti Základní školy Starý Plzenec v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní – Radyňská – Nerudova – Jiráskova v katastrálním území Starý Plzenec?