„Volební zákon byl porušen tím, že v některých volebních okrscích se automaticky udělovaly čtyři preferenční hlasy prvním čtyřem kandidátům a přidělování preferenčních hlasů se týkalo všech politických stran a hnutí,“ uvedl předseda DSZ Jiří Anderle s tím, že šlo o okrsek č. 3062 v Plzni, okrsek č. 7 v Sušici, okrsek č. 4 v Měčíně a okrsek č. 2 v Nýrsku.

„Z těchto důvodu se mění celkový propočet preferenčních hlasů u prvních čtyřech kandidátů a tím dochází k možnosti neoprávněného držení mandátu v jednotlivých politických stranách či hnutích a i k možné změně náhradníků mandátů. Za situace, kdy o zvolení kandidátů rozhodovaly někdy jen desítky preferenčních hlasů, mohli být někteří kandidáti zvoleni neoprávněně a jiní mohli o mandát naopak přijít. Máme důvodné podezření, že takovéto porušení volebního zákona se dělo i v dalších okrscích v celé republice,“ dodal Anderle.