Už delší dobu studenti spolupracují také s Nadací pro transplantace kostní dřeně, již se snažili podporovat i finančně. „Pak jsme si ale řekli, že než tahat od studentů peníze po drobných, tak je lepší využít mladé lidi k tomu, aby do registru aktivně vstoupili," vysvětluje Jakub Svoboda z pedagogické fakulty, který je v registru zapsán již pět let.

Během čtyř hodin do provizorní registrační místnosti přímo v areálu ZČU na Borech zavítalo na padesát studentů a zaměstnanců univerzity. „Samozřejmě bychom chtěli nabrat co nejvíce lidí, ale hlavně chceme, aby bylo jejich zaregistrování účelné," říká Svoboda. Dárce musí například počítat s tím, že s odběrem bude spojený krátký pobyt v nemocnici či být připraven dát kostní dřen komukoliv na světě. „Nechceme, aby do registru lidé vstupovali s tím, že chtějí být dárcem pro jednu konkrétní osobu," vysvětluje lékař Tomáš Svoboda z hematoonkologie plzeňské fakultní nemocnice a spolupracovník registru, který včera studentům na místě zodpovídal jejich otázky týkající se nejen zápisu do registru, ale i průběhu samotné transplantace.

Zájem studentů o zapsání do registru vítá. „Jsme rádi, že zde nabereme několik desítek mladých a zdravých lidí. Právě ty potřebujeme," vysvětluje lékař s tím, že čím je dárce mladší, tím existuje větší pravděpodobnost, že se kostní dřeň v těle nemocného lépe uchytí. Zápis do registru je omezen 35 lety.

Jedním z posledních lidí, který se včera do registru zapsal, byla i členka akademického senátu a jedna z organizátorů akce Alena Kašáková. Tu o zápisu do registru definitivně přesvědčila přednáška doktora Svobody, která proběhla v rámci jarního Univerzitního upíra. Stejně jako ostatním jí po vyplnění krátkého dotazníku a konzultaci s lékařem sestřička odebrala malý vzorek krve, který poputuje do laboratoře na zjištění souboru transplantačních znaků. „Zájem studentů nás mile překvapil. Osobně jsem ale nikoho nepřesvědčovala, každý člověk se musí rozhodnout sám, zda přijde nebo ne," říká Kašáková s tím, že se na univerzitní půdě určitě nejednalo o poslední možnost nechat se do registru zapsat.

Ke 31. říjnu Český národní registr dárců dřeně evidoval 42 839 lidí. Pravděpodobnost, že bude člověk vybrán jako vhodný dárce je různá, a odvíjí se od toho,jak unikátní je skladba jeho transplantačních znaků.