Příští rok v březnu skončí důkladný monitoring vody v přehradě Hracholusky, který od letošního dubna pro Plzeňský kraj provádějí experti Povodí Vltavy.

Zjišťují, odkud se do vody dostávají látky na bázi fosforu a dusíku, kvůli nimž se v létě na Hracholuskách daří sinicím, nádrž se zelená a kvete. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase se potvrdilo, že hlavním zdrojem fosforu jsou odpadní vody z měst a obcí. „Ale doba jednoduchých řešení je pryč. Největší problémy působené velkými obcemi už jsou odstraněny. Teď nás čeká řada drobných zdrojů a to, čemu jsme se dosud nevěnovali. Musíme řešit otázku, jaká voda teče za deště. Nejde o splachy z polí, ale o to, že srážková voda se v obcích dostává do jednotné kanalizace a aby neproplavila čistírny odpadních vod, odlehčení kanalizace za deště odvádí značnou část znečištěných odpadních vod přímo do potoků,“ vysvětlil.

Výsledky monitoringu poslouží hejtmanství jako jakási páka při jednání s obcemi, které tyto potíže způsobují. Kraj je pak bude motivovat ke stavbě lepší kanalizace a čistíren, dokud potíže nezmizí.

Minulý týden kraj zahájil další krok.

Na setkání představitelů obcí v povodí Hracholusek, odborníků z inspekce životního prostředí, z řad rybářů i myslivců představil sdružení společností VRV a DHI. Společnosti teď zpracují studii, jež má určit, jaká opatření je třeba udělat, aby se do Hracholusek dostávalo co nejméně nežádoucích látek. Dříve už podobné problémy řešily u přehrad Rozkoš, Seč, Pastviny… Studie bude do hotová roka, ale zavedení opatření a zlepšení vody není podle Jindřicha Durase možné čekat během pár let.

Podle krajské radní pro oblast životního prostředí Radky Trylčové jsou Hracholusky důležité z několika pohledů. „Je to největší vodní dílo v Plzeňském kraji a domníváme se, že může být zajímavým rekreačním místem pro obyvatele kraje i okolí. Má svůj potenciál a naším cílem je ho ještě zlepšit. Nemyslíme ale samozřejmě jen na rekreaci, Hracholusky pořád slouží hlavně k zadržování vody a jako protipovodňové opatření. Část vody také využívají některé průmyslové podniky,“ uvedla.